Hakkımızda

50 yıllık tecrübe

YARININ BAŞLADIĞI YER,
GERİ DÖNÜŞÜM

Hurda atık demek değil, geri dönüşümde yok etmek demek değildir. Hurda değer yaratmada ve yeni ürünler yapmada kullanılabilir.

Geri dönüşüm enerji ve hammadde tasarrufu sağladığı gibi daha çevre dostudur. Daha az atık ve daha tehlikesiz/zehirsiz atık çıkarılır. Üretici, tüketici ve geri dönüşüm sektörü bir zincirin halkalarıdır. Geri dönüşüm sektörü halkayı tamamlar.

GERİ DÖNÜŞÜMÜN ÇEVRESEL KATKILARI

Sera gazı emisyonları/salınımı azalır. Daha az enerji kullanılır. Sınırlı doğal kaynaklar (cevher, ağaç vs) korunur. Toprağa gömülecek atık miktarı azalır.

Küreselleşen dünyada tüketim toplumunun yaygınlaşmasıyla GERİ DÖNÜŞÜM SEKTÖRÜ iş dünyası ve çevre için giderek daha da önem kazanmaktadır. Hurda geri dönüşümü çevresel problemleri azaltır, sera gazları salınımını sınırlar, enerji ihtiyacını azaltır, sınırlı doğal kaynakların kullanımını maksimize eder ve atık yok etme endüstrisine kıyasla 10 kat daha fazla yeni iş, istihdam ve gelir yaratır.